Lipno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Lipno

Siedzibą powiatu lipnowskiego, cechującego się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, jest Lipno Praca Lipno. Miasto położone jest na Pojezierzu Dobrzyńskim, w odległości 54 km od Torunia. Powierzchnia miasta wynosi 11km2, a jego populacja to 15 tysięcy osób. 52% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 13% użytki leśne.

Stopa bezrobocia w powiecie lipnowskim jest bardzo wysoka i kształtuje się na takim samym poziomie, jak w powiecie grudziądzkim. W styczniu 2013 roku wynosiła ona 29,7% czyli o 10,8% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim i o 15,5% więcej niż w całej Polsce. Tak trudna sytuacja na lipnowskim rynku pracy związana jest z brakiem dużych zakładów pracy, których obecność mogłaby przyczynić się do spadku poziomu bezrobocia w tym rejonie.

Na terenie Lipna zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów gospodarczych, głównie sektora prywatnego. Największymi zakładami pracy w regionie są: Astromal – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych, Profiloplast – produkcja okien PCV, Janser Polska – wykładziny, maszyny, odzież robocza,Langner – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych oraz Genderka – produkcja styropianu. Mało rozbudowana struktura przedsiębiorstw oraz wysokie bezrobocie wpływają na poziom zarobków w Lipnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w mieście wynosi 2900 zł brutto.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.