Radziejów

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Radziejów

Radziejów jest siedzibą powiatu radziejowskiego i najmniejszym miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba mieszkańców miasta to zaledwie 5,8 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana wynosi 5,7 km2. Od głównych miast województwa – Bydgoszczy i Torunia, Radziejów oddalony jest o odpowiednio 75 i 50 km. Powiat radziejowski znajduje się w południowej części województwa, na granicy z województwem wielkopolskim.

Tempo rozwoju gospodarczego Radziejowa nie należy do największych, co wynika zarówno z wielkości miasta, jak i rolniczego charakteru powiatu radziejowskiego.  Na terenie miasta działa około 1000 podmiotów gospodarczych, są to jednak głównie niewielkie firmy rodzinne sektora prywatnego. W strukturze gospodarczej dominuje sektor rolno-spożywczy, budowlany, maszynowy, a także sektor handlu i usług. Do głównych zakładów pracy w mieście należy SPZOZ Radziejów oraz urzędy i instytucje samorządowe. Najwięcej ofert pracy w Radziejowie Praca Radziejów dotyczy pracowników fizycznych, tj. sprzątaczek i budowlańców, a także kierowców i pracowników branży wykończeniowej.

Istniejąca sytuacja w strukturze zatrudnienia odbija się niekorzystnie na poziom bezrobocia w regionie. Bezrobotni mieszkańcy powiatu radziejowskiego stanowią ponad jedną czwartą wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.