Składki ZUS i podatek dochodowy

wynagrodzenie a składki
Składki ZUS i podatek dochodowy

Każdy z nas pracuje głównie ze względu na wynagrodzenie finansowe. Wiemy o tym doskonale, że to właśnie jest motywacją do dalszych działań zawodowych. Tak jest również w województwie kujawsko-pomorskim. Warto pamiętać o tym, że pracodawca może i musi odjąć nam pewne kwoty z wynagrodzenia.

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. To są takie składki jak chorobowa oraz zdrowotna i to właśnie one w znacznym stopniu obniżają Twoją pensję. Kolejne składki pracodawca potrąca częściowo z naszej pensji, a częściowo musi opłacić z własnych środków. Stąd właśnie bierze się kwota brutto, a także netto Twojego wynagrodzenia. Jednak nie tylko to ma wpływ na tę różnicę. Jest to także podatek dochodowy. Okazuje się, że podatek może się zmniejszyć w momencie, gdy wykazujesz zwiększenie kosztów uzyskania przychodów.

Pamiętaj także o tym, że jeżeli posiadasz długi, na przykład związane z obowiązkiem alimentacyjnym – pracodawca ma obowiązek przekazać część Twojego wynagrodzenia na poczet właśnie długów. Podobnie jest w przypadku komornika. Warto wiedzieć również o tym, że pracodawca może na nas nałożyć także kary pieniężne. Jest to związane, na przykład z ignorowaniem przepisów BHP, czy też nieuzasadnionym opuszczeniem miejsca zatrudnienia. Surowo karane jest także spożywanie alkoholu na terenie firmy czy też wykonywanie swoich obowiązków pod wpływem innych substancji odurzających. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, aby w przyszłości unikać kłopotów w pracy.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.