Toruń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Toruń

Pod względem liczby ludności Toruń jest drugim miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Od reformy administracyjnej w 1999r. miasto to jest jedną z dwóch (obok Bydgoszczy) stolic województwa, gdzie swą siedzibę ma marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń położony jest w centralnej części województwa, nad Wisłą, przy czym prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, a lewobrzeżna na Kujawach. Toruń jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu toruńskiego. Powierzchnia zajmowana przez to miasto wynosi 115,7 km2, a jego populacja to prawie 200 tysięcy osób.

Toruń Praca Toruń jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych województwa, a poziom jego rozwoju gospodarczego, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz duże zasoby siły roboczej sprawiają, że miasto cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia na Kujawach i Pomorzu. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych ekonomicznie wynosił 10,4% w mieście Toruniu i 20,7% w powiecie toruńskim.

Toruń, jako stolica województwa, to jeden z głównych obiektów zainteresowania inwestorów polskich i zagranicznych w tym regionie. Realizacja nowych projektów wiąże się z powstawaniem nowych miejsc pracy dla przedstawicieli różnych zawodów oraz różnych szczebli zawodowych. Na zatrudnienie w Toruniu mogą liczyć zarówno sprzątaczki i budowlańcy, jak i wysoko wykształceni specjaliści, lekarze, prawnicy, kierownicy i dyrektorzy. Wiele miejsc pracy oferuje położona w północnej części Torunia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na której terenie funkcjonują takie firmy jak: Sharp, Orion, Matsushita Chemicals, Sumika Electronic Materials Poland, Poland Tokai Okaya Manufacturing, NYK Logistics, SOHBI CRAFT Poland, KIMOTO Poland, TENSHO Poland, U-TEC Poland i Nissin Logistics Poland.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.