Tuchola

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Tuchola

Tuchola to siedziba powiatu tucholskiego, znajdującego się w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje ona powierzchnię 17,7 km2 i jest zamieszkała przez 13,5 tysiąca osób. Od Bydgoszczy miasto dzieli odległość 60 km w kierunku północnym. Dzięki swojemu malowniczemu położeniu nad rzekami Brdą, Hozjanną i Kiczą oraz na skraju Borów Tucholskich, Tuchola uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast województwa.

Powiat tucholski składa się z 6 gmin, w tym jednej wiejsko-miejskiej Gminy Tucholi. Miasto to jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu, stanowiącym zaplecze usługowe dla nacechowanych rolniczo i przyrodniczo okolicznych terenów. Ze względu na niedalekie sąsiedztwo Borów Tucholskich, gospodarka miasta i okolic zorientowana jest głównie na turystykę i rekreację, w których zatrudniona jest duża część mieszkańców powiatu Praca Tuchola. Niestety, ze względu na bardzo restrykcyjne podejście do spraw środowiskowych, w obrębie powiatu nie funkcjonują żadne większe zakłady produkcyjne, które mogłyby stworzyć wiele miejsc pracy dla miejscowych bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa niż średnia stopa w województwie i Polsce i wynosi 22,5% (dane ze stycznia 2013r.).

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.