Wąbrzeźno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Wąbrzeźno

Wąbrzeźno jest niewielkim miastem położonym pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Sicieńskim i Frydek, na Pojezierzu Chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto leży w odległości 43 km od Torunia w kierunku północno-wschodnim. Wąbrzeźno jest siedzibą powiatu wąbrzeskiego, zajmuje powierzchnię 8,5km2, a liczba jego mieszkańców wynosi prawie 14 tysięcy osób. 52% powierzchni miasta stanowią użytki rolne.

Wąbrzeski rynek pracy od pewnego czasu stoi w obliczu stale rosnącego problemu bezrobocia w powiecie, gdzie blisko jedna czwarta osób aktywnych ekonomicznie nie jest zatrudniona. Stopa bezrobocia powiatu wąbrzeskiego jest wyższa niż średnia stopa w województwie kujawsko-pomorskim i wynosi 23,7%.

Wąbrzeźno stanowi jedyny miejski ośrodek powiatu i pełni funkcję zaplecza usługowego i handlowego dla nacechowanych rolniczo terenów powiatu. Ze względu na niewielki rozmiar miasta oraz rolniczy charakter powiatu wąbrzeskiego, liczba podmiotów gospodarczych działających w Wąbrzeźnie jest niewielka i reprezentuje głównie sektor usług i handlu. W sektorze przemysłu dominuje przemysł rolno-spożywczy. Dostępne w lokalnym urzędzie oferty pracy Praca Wąbrzeźno związane są głównie z pracami rolnymi, sprzątaniem i branżą budowlaną.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.