Włocławek

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Włocławek

Włocławek to miasto na prawach powiatu i siedziba powiatu włocławskiego. Położone jest ono w południowo-wschodniej części województwa kujawsko pomorskiego, nad Wisłą, która dzieli je na część prawo- i lewobrzeżną. Włocławek stanowi jedno z głównych miast województwa, pod względem wielkości zajmuje bowiem honorowe trzecie miejsce (po Bydgoszczy i Toruniu). Miasto zajmuje powierzchnię 84 km2, a jego populacja wynosi prawie 120 tysięcy osób.

Powiat włocławski charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie, wynoszącą 29,3% (styczeń 2013r.) Praca Włocławek. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w samym Włocławku, gdzie procentowy udział osób bezrobotnych stanowi 21,2%, jest to jednak nadal wartość wyższa niż średnia bezrobocia w województwie, nie wspominając już o stopie bezrobocia w kraju. Włocławek obok Radomia i Grudziądza należy do pierwszej trójki polskich miejscowości dotkniętych największym bezrobociem, spośród 66 miast na prawach powiatu.

Według danych z roku 2011 we Włocławku funkcjonuje ponad 11 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, precyzyjny, metalowy i materiałów budowlanych. W mniejszej skali występuje tam również przemysł maszynowy, meblarski i papierniczy. Do największych zakładów pracy we Włocławku, stanowiących jednocześnie jedne z największych polskich przedsiębiorstw, należą: Anwil S.A., Brügmann Sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., PSH Lewiatan oraz WIKA Polska Sp. z o.o.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.