Praca kujawsko-pomorskie

Chełmża

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Chełmża to miasto i gmina położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim na brzegu Jeziora Chełmżyńskiego. Według danych statystycznych z 30 czerwca 2010 populacja miasta wynosiła 15 138 mieszkańców, co czyni je 12 największym ośrodkiem miejskim województwa kujawsko-pomorskiego. W latach powojennych miasto kojarzone było głównie z Cukrownią „Chełmża”, która obecnie już nie funkcjonuje.

Pod koniec marca 2013 roku ogólna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 1719 (w tym 873 kobiety), z tego prawo do zasiłku miało 300 osób (w tym 126 kobiet). Oznacza to, że Chełmża, podobnie jak wiele innych miast województwa kujawsko-pomorskiego walczy z problemem dużego bezrobocia wśród swoich mieszkańców. Istotną kwestią mającą wpływ na poziom bezrobocia w gminie jest brak nowych miejsc pracy w nowo powstających firmach na jej terenie, gdyż mimo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych nie przyrasta liczba miejsc pracy.

Według danych GUS w roku 2012 na terenie gminy Chełmża zarejestrowanych było 558 podmiotów gospodarczych, czyli o 127 więcej niż w roku 2005. Z uwagi na rolniczy charakter gminy, znaczną część podmiotów gospodarczych na jej terenie stanowią branże związane z rolnictwem, praca Chełmża. W dalszej kolejności znajdują się firmy handlowe (handel hurtowy i detaliczny), przedsiębiorstwa z branży naprawy pojazdów samochodowych oraz budownictwa. Działające na terenie Gminy podmioty gospodarcze specjalizują się głównie w branżach: meblarskiej, budowlanej, produkcji okien oraz handlu materiałami budowlanymi.

Solec Kujawski

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Solec Kujawski jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego, nie będącym jednocześnie miastem powiatowym. Według danych z 31 grudnia 2012 populacja Solca wynosiła 15 697 osób, czyli 93% całkowitej ludności gminy. Miasto położone jest w centralnej części Kujaw i województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km na zachód od Bydgoszczy  i 35 km na wschód od Torunia. Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska.

W przeszłości Solec Kujawski był ważnym ośrodkiem przemysłu drzewnego, jednak z czasem znaczenie tej branży gospodarki zmalało, wypierane przez handel i usługi, praca Solec Kujawski. W mieście funkcjonuje wiele przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. W mieście istnieje w sumie prawie 1500 podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, z czego przeważająca większość (ok. 97%) to firmy prywatne. Na obszarze miasta i gminy funkcjonuje co najmniej 30 przedsiębiorstw mających podstawowe znaczenie dla miejscowego rynku pracy. Ponad połowa wszystkich pracujących mieszkańców Solca Kujawskiego zatrudniona jest w 10 największych przedsiębiorstwach gminy, firmach: Solbet (producent betonu komórkowego), Solbus (produkcja, sprzedaż i serwis nowoczesnych autobusów), ZNS (mechanika), KMW Engineering (systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne), Drobex (branża spożywcza), Pasaco (produkcja papieru), Klimat Solec (systemy wentylacyjne), Autos (części zamienne), Granit (kamieniarstwo) i Alco (usługi stolarskie).

Aleksandrów Kujawski

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Aleksandrów Kujawski jest niewielkim miastem, siedzibą powiatu aleksandrowskiego, położonym w odległości 22 km od Torunia w kierunku południowym Praca Aleksandrów Kujawski. Miasto zaliczane jest do aglomeracji bydgosko-toruńskiej, zajmuje powierzchnię 7,2 km2 i jest zamieszkałe przez 12,5 tysiąca osób. 31% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 25% użytki leśne. Co ciekawe, na terenie powiatu aleksandrowskiego znajduje się jedno z najmniejszych miast w Polsce – Nieszawa, zamieszkana przez niespełna 2000 osób.

Na terenie Aleksandrowa Kujawskiego funkcjonuje ponad 1100 podmiotów gospodarczych, reprezentujących w dużej części sektor prywatny. W strukturze przedsiębiorstw przeważają niewielkie firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników.  Aleksandrów jest ośrodkiem przemysłu metalowego, poligraficznego i spożywczego. Rozwija się tam również przemysł tworzyw sztucznych, ceramiczny i drzewny. Do największych zakładów pracy w regionie, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, należą: Zakłady Odkrywkowe i Mechaniczne Górnictwa Skalnego Budkrusz, Wytwórnia silosów Bin, Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak S.A., Grados sp. z o.o. –producent owocowych i nieowocowych półproduktów do wyrobów cukierniczych, piekarskich i lodowych, WIP Sp. z o.o. – producent butelek PET, Aleks-Fruit – zakład przetwórstwa owoców oraz Zakłady Odzieżowe EMEX.

Duża liczba większych zakładów produkcyjnych na terenie Aleksandrowa nie przekłada się jednak na poziom bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim przekraczała 24%.

Inowrocław

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Inowrocław jest miastem położonym w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz oddalonym 35 km od Torunia i 39 km od centrum Bydgoszczy. Inowrocław położony jest nad rzeką Noteć, w północno-wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Pod względem liczby ludności (ok. 75 tysięcy osób), jest on 49 miastem w Polsce. Co ciekawe, miasto uznawane jest z stolicę Kujaw Zachodnich oraz miejscowość uzdrowiskową, która bogate złoża soli kamiennej wykorzystuje nie tylko jako surowiec przemysłowy, ale także jako materiał leczniczy.

Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim na koniec stycznia 2013 roku była wyższa niż stopa bezrobocia w całym województwie i wynosiła 24,2%, co może dziwić zwłaszcza ze względu na fakt, że Inowrocław jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w województwie Praca Inowrocław. W mieście rozwinięty jest przemysł chemiczny, szklarski, spożywczy, maszynowy, metalowy i poligraficzny. Największymi zakładami pracy w mieście są:

 • Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S. A. – zakłady produkujące sodę kalcynowaną, kredę strącaną i chlorek wapnia,
 • Huta szkła Gospodarczego Irena S. A. – producent szkła kryształowego i szkła sodowego,
 • Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S. A. Grupa Orlen – producent soli i solanki,
 • Inowrocławska Fabryka Maszyn,
 • Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Pozkal” ,
 • Drukarnia Druk-Intro S.A.,
 • Drukarnia Polprint,
 • Drukarnia Ekspres,
 • Centrostal Inowrocław,
 • Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Cuiavia.

Miasto to także ośrodek rozwoju handlu i usług. Wielu aktywnych zawodowo mieszkańców Inowrocławia pracuje w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradczych a także w przedsiębiorstwach z sektora handlu detalicznego i hurtowego.

Radziejów

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Radziejów jest siedzibą powiatu radziejowskiego i najmniejszym miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba mieszkańców miasta to zaledwie 5,8 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana wynosi 5,7 km2. Od głównych miast województwa – Bydgoszczy i Torunia, Radziejów oddalony jest o odpowiednio 75 i 50 km. Powiat radziejowski znajduje się w południowej części województwa, na granicy z województwem wielkopolskim.

Tempo rozwoju gospodarczego Radziejowa nie należy do największych, co wynika zarówno z wielkości miasta, jak i rolniczego charakteru powiatu radziejowskiego.  Na terenie miasta działa około 1000 podmiotów gospodarczych, są to jednak głównie niewielkie firmy rodzinne sektora prywatnego. W strukturze gospodarczej dominuje sektor rolno-spożywczy, budowlany, maszynowy, a także sektor handlu i usług. Do głównych zakładów pracy w mieście należy SPZOZ Radziejów oraz urzędy i instytucje samorządowe. Najwięcej ofert pracy w Radziejowie Praca Radziejów dotyczy pracowników fizycznych, tj. sprzątaczek i budowlańców, a także kierowców i pracowników branży wykończeniowej.

Istniejąca sytuacja w strukturze zatrudnienia odbija się niekorzystnie na poziom bezrobocia w regionie. Bezrobotni mieszkańcy powiatu radziejowskiego stanowią ponad jedną czwartą wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie.

Włocławek

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Włocławek to miasto na prawach powiatu i siedziba powiatu włocławskiego. Położone jest ono w południowo-wschodniej części województwa kujawsko pomorskiego, nad Wisłą, która dzieli je na część prawo- i lewobrzeżną. Włocławek stanowi jedno z głównych miast województwa, pod względem wielkości zajmuje bowiem honorowe trzecie miejsce (po Bydgoszczy i Toruniu). Miasto zajmuje powierzchnię 84 km2, a jego populacja wynosi prawie 120 tysięcy osób.

Powiat włocławski charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie, wynoszącą 29,3% (styczeń 2013r.) Praca Włocławek. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w samym Włocławku, gdzie procentowy udział osób bezrobotnych stanowi 21,2%, jest to jednak nadal wartość wyższa niż średnia bezrobocia w województwie, nie wspominając już o stopie bezrobocia w kraju. Włocławek obok Radomia i Grudziądza należy do pierwszej trójki polskich miejscowości dotkniętych największym bezrobociem, spośród 66 miast na prawach powiatu.

Według danych z roku 2011 we Włocławku funkcjonuje ponad 11 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, precyzyjny, metalowy i materiałów budowlanych. W mniejszej skali występuje tam również przemysł maszynowy, meblarski i papierniczy. Do największych zakładów pracy we Włocławku, stanowiących jednocześnie jedne z największych polskich przedsiębiorstw, należą: Anwil S.A., Brügmann Sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., PSH Lewiatan oraz WIKA Polska Sp. z o.o.

Toruń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Pod względem liczby ludności Toruń jest drugim miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Od reformy administracyjnej w 1999r. miasto to jest jedną z dwóch (obok Bydgoszczy) stolic województwa, gdzie swą siedzibę ma marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń położony jest w centralnej części województwa, nad Wisłą, przy czym prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, a lewobrzeżna na Kujawach. Toruń jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu toruńskiego. Powierzchnia zajmowana przez to miasto wynosi 115,7 km2, a jego populacja to prawie 200 tysięcy osób.

Toruń Praca Toruń jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych województwa, a poziom jego rozwoju gospodarczego, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz duże zasoby siły roboczej sprawiają, że miasto cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia na Kujawach i Pomorzu. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych ekonomicznie wynosił 10,4% w mieście Toruniu i 20,7% w powiecie toruńskim.

Toruń, jako stolica województwa, to jeden z głównych obiektów zainteresowania inwestorów polskich i zagranicznych w tym regionie. Realizacja nowych projektów wiąże się z powstawaniem nowych miejsc pracy dla przedstawicieli różnych zawodów oraz różnych szczebli zawodowych. Na zatrudnienie w Toruniu mogą liczyć zarówno sprzątaczki i budowlańcy, jak i wysoko wykształceni specjaliści, lekarze, prawnicy, kierownicy i dyrektorzy. Wiele miejsc pracy oferuje położona w północnej części Torunia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na której terenie funkcjonują takie firmy jak: Sharp, Orion, Matsushita Chemicals, Sumika Electronic Materials Poland, Poland Tokai Okaya Manufacturing, NYK Logistics, SOHBI CRAFT Poland, KIMOTO Poland, TENSHO Poland, U-TEC Poland i Nissin Logistics Poland.

Mogilno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Mogilno to miasto powiatowe, siedziba powiatu mogileńskiego, leżącego w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto stanowi ośrodek przemysłowy, edukacyjny i kulturowy, a także centrum handlowo-usługowe dla rolniczych terenów powiatu. Mogilno zajmuje powierzchnię 8,3 km2 i jest miejscem zamieszkania dla 12,5 tysiąca osób.

Odsetek osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim wynosi 22%, czyli o 3,1% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim oraz 7,8% więcej niż w Polsce. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają osoby między 25 a 50 rokiem życia; najmniej liczną grupę stanowią zaś osoby młode, do 25 roku życia. Średnie zarobki w Mogilnie kształtują się na poziomie 2650 zł brutto miesięcznie.

Mogilno, jako główny ośrodek miejski wiejskich obszarów powiatu mogileńskiego, jest miejscem, gdzie dominuje handel i usługi, a wśród nich branża rolno-spożywcza, budowlana i mechaniczna. Na terenie miasta działalność prowadzi ponad 1200 podmiotów gospodarczych, na które składają się głównie małe firmy. Najwięcej ofert pracy w Mogilnie i okolicach dotyczą pracy w administracji biurowej, rolnictwie, budownictwie i handlu. Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają natomiast krawcy, fryzjerzy i technicy. Aktualnych ofert pracy należy szukać w urzędzie pracy, w lokalnej prasie lub na Praca Mogilno.

Świecie

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Świecie jest siedzibą jednego z największych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego – powiatu świeckiego. Miasto położone jest na Pojezierzu Pomorskim, 42 km od Bydgoszczy w kierunku północno-wschodnim i stanowi jedno z najstarszych miast Polski. Administracyjnie, miasto zajmuje powierzchnię 16 km2 i jest zamieszkałe przez 26,5 tysiąca osób.

Na tle innych powiatów województwa, struktura zatrudnienia w powiecie świeckim wypada dość korzystnie. Powiat plasuje się na piątym miejscu wśród regionów o najniższym odsetku osób bezrobotnych. Niestety, stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa niż średnia stopa w całym województwie (18,9%) i Polsce (14,2%). W styczniu 2013r. odsetek osób bezrobotnych w Świeciu i okolicach wynosił 19,7%.

Dość dobra sytuacja na świeckim rynku Praca Świecie pracy wynika z faktu, że Świecie jest jednym z większych ośrodków gospodarczych na Pomorzu, gdzie zlokalizowane są największe zakłady przemysłu papierniczego w Polsce i Europie. Ponadto, w strukturze przedsiębiorstw w Świeciu, istotną rolę odgrywają zakłady przemysłu spożywczego, chemicznego i zakładów budowlanych. Do największych przedsiębiorstw w Świeciu, zatrudniających dużą część mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości należą:

 • Papiernia – Mondi Świecie S.A.;
 • Provimi – zakład produkcji pasz treściwych;
 • PZZ – państwowe młyny;
 • Zakłady mięsne MAT;
 • KEMIRA – fińska firma zajmująca się produkcją klejów żywicznych;
 • Mekro – producent konstrukcji stalowych.

Brodnica

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Powiat brodnicki pod względem bezrobocia znajduje się wśród miast i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, cieszących się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie Praca Brodnica. Według danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie brodnickim pod koniec stycznia 2013r. wynosiła 16,6%. Lepsze wyniki osiągnęły jedynie miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiat bydgoski i toruński. Wśród osób bezrobotnych w powiecie brodnickim przeważają kobiety.

Brodnica jest miastem powiatowym, siedzibą województwa brodnickiego, leżącym w odległości 58 km od Torunia w kierunku północno-wschodnim. Miasto leży nad rzeką Drwęcą, przy czym centrum miasta położone jest na jej zachodnim brzegu – w ziemi chełmińskiej. Brodnica zajmuje powierzchnię 23,1 km2, a jej populacja wynosi 27,7 tysiąca osób.

Mieszkańcy Brodnicy i okolic zatrudnienie mogą znaleźć w przemyśle samochodowym, spożywczym, odzieżowym, drzewnym i papierniczym, a także w branży usługowej i w handlu. W mieście zarejestrowanych jest prawie 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, wśród których największymi pracodawcami są Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo, , Fabryka Żelatyny, mleczarnia Bromilk, Vobro,  Henri Llyod i VITO. Wśród dostępnych ofert pracy przeważają ogłoszenia związane z pracą fizyczną oraz biurową.