Praca kujawsko-pomorskie

Inowrocław

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Inowrocław jest miastem położonym w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz oddalonym 35 km od Torunia i 39 km od centrum Bydgoszczy. Inowrocław położony jest nad rzeką Noteć, w północno-wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Pod względem liczby ludności (ok. 75 tysięcy osób), jest on 49 miastem w Polsce. Co ciekawe, miasto uznawane jest z stolicę Kujaw Zachodnich oraz miejscowość uzdrowiskową, która bogate złoża soli kamiennej wykorzystuje nie tylko jako surowiec przemysłowy, ale także jako materiał leczniczy.

Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim na koniec stycznia 2013 roku była wyższa niż stopa bezrobocia w całym województwie i wynosiła 24,2%, co może dziwić zwłaszcza ze względu na fakt, że Inowrocław jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w województwie Praca Inowrocław. W mieście rozwinięty jest przemysł chemiczny, szklarski, spożywczy, maszynowy, metalowy i poligraficzny. Największymi zakładami pracy w mieście są:

 • Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S. A. – zakłady produkujące sodę kalcynowaną, kredę strącaną i chlorek wapnia,
 • Huta szkła Gospodarczego Irena S. A. – producent szkła kryształowego i szkła sodowego,
 • Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S. A. Grupa Orlen – producent soli i solanki,
 • Inowrocławska Fabryka Maszyn,
 • Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Pozkal” ,
 • Drukarnia Druk-Intro S.A.,
 • Drukarnia Polprint,
 • Drukarnia Ekspres,
 • Centrostal Inowrocław,
 • Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Cuiavia.

Miasto to także ośrodek rozwoju handlu i usług. Wielu aktywnych zawodowo mieszkańców Inowrocławia pracuje w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradczych a także w przedsiębiorstwach z sektora handlu detalicznego i hurtowego.

Radziejów

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Radziejów jest siedzibą powiatu radziejowskiego i najmniejszym miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba mieszkańców miasta to zaledwie 5,8 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana wynosi 5,7 km2. Od głównych miast województwa – Bydgoszczy i Torunia, Radziejów oddalony jest o odpowiednio 75 i 50 km. Powiat radziejowski znajduje się w południowej części województwa, na granicy z województwem wielkopolskim.

Tempo rozwoju gospodarczego Radziejowa nie należy do największych, co wynika zarówno z wielkości miasta, jak i rolniczego charakteru powiatu radziejowskiego.  Na terenie miasta działa około 1000 podmiotów gospodarczych, są to jednak głównie niewielkie firmy rodzinne sektora prywatnego. W strukturze gospodarczej dominuje sektor rolno-spożywczy, budowlany, maszynowy, a także sektor handlu i usług. Do głównych zakładów pracy w mieście należy SPZOZ Radziejów oraz urzędy i instytucje samorządowe. Najwięcej ofert pracy w Radziejowie Praca Radziejów dotyczy pracowników fizycznych, tj. sprzątaczek i budowlańców, a także kierowców i pracowników branży wykończeniowej.

Istniejąca sytuacja w strukturze zatrudnienia odbija się niekorzystnie na poziom bezrobocia w regionie. Bezrobotni mieszkańcy powiatu radziejowskiego stanowią ponad jedną czwartą wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie.

Włocławek

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Włocławek to miasto na prawach powiatu i siedziba powiatu włocławskiego. Położone jest ono w południowo-wschodniej części województwa kujawsko pomorskiego, nad Wisłą, która dzieli je na część prawo- i lewobrzeżną. Włocławek stanowi jedno z głównych miast województwa, pod względem wielkości zajmuje bowiem honorowe trzecie miejsce (po Bydgoszczy i Toruniu). Miasto zajmuje powierzchnię 84 km2, a jego populacja wynosi prawie 120 tysięcy osób.

Powiat włocławski charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie, wynoszącą 29,3% (styczeń 2013r.) Praca Włocławek. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w samym Włocławku, gdzie procentowy udział osób bezrobotnych stanowi 21,2%, jest to jednak nadal wartość wyższa niż średnia bezrobocia w województwie, nie wspominając już o stopie bezrobocia w kraju. Włocławek obok Radomia i Grudziądza należy do pierwszej trójki polskich miejscowości dotkniętych największym bezrobociem, spośród 66 miast na prawach powiatu.

Według danych z roku 2011 we Włocławku funkcjonuje ponad 11 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, precyzyjny, metalowy i materiałów budowlanych. W mniejszej skali występuje tam również przemysł maszynowy, meblarski i papierniczy. Do największych zakładów pracy we Włocławku, stanowiących jednocześnie jedne z największych polskich przedsiębiorstw, należą: Anwil S.A., Brügmann Sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., PSH Lewiatan oraz WIKA Polska Sp. z o.o.

Toruń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Pod względem liczby ludności Toruń jest drugim miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Od reformy administracyjnej w 1999r. miasto to jest jedną z dwóch (obok Bydgoszczy) stolic województwa, gdzie swą siedzibę ma marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń położony jest w centralnej części województwa, nad Wisłą, przy czym prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, a lewobrzeżna na Kujawach. Toruń jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu toruńskiego. Powierzchnia zajmowana przez to miasto wynosi 115,7 km2, a jego populacja to prawie 200 tysięcy osób.

Toruń Praca Toruń jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych województwa, a poziom jego rozwoju gospodarczego, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz duże zasoby siły roboczej sprawiają, że miasto cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia na Kujawach i Pomorzu. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych ekonomicznie wynosił 10,4% w mieście Toruniu i 20,7% w powiecie toruńskim.

Toruń, jako stolica województwa, to jeden z głównych obiektów zainteresowania inwestorów polskich i zagranicznych w tym regionie. Realizacja nowych projektów wiąże się z powstawaniem nowych miejsc pracy dla przedstawicieli różnych zawodów oraz różnych szczebli zawodowych. Na zatrudnienie w Toruniu mogą liczyć zarówno sprzątaczki i budowlańcy, jak i wysoko wykształceni specjaliści, lekarze, prawnicy, kierownicy i dyrektorzy. Wiele miejsc pracy oferuje położona w północnej części Torunia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na której terenie funkcjonują takie firmy jak: Sharp, Orion, Matsushita Chemicals, Sumika Electronic Materials Poland, Poland Tokai Okaya Manufacturing, NYK Logistics, SOHBI CRAFT Poland, KIMOTO Poland, TENSHO Poland, U-TEC Poland i Nissin Logistics Poland.

Mogilno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Mogilno to miasto powiatowe, siedziba powiatu mogileńskiego, leżącego w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto stanowi ośrodek przemysłowy, edukacyjny i kulturowy, a także centrum handlowo-usługowe dla rolniczych terenów powiatu. Mogilno zajmuje powierzchnię 8,3 km2 i jest miejscem zamieszkania dla 12,5 tysiąca osób.

Odsetek osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim wynosi 22%, czyli o 3,1% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim oraz 7,8% więcej niż w Polsce. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają osoby między 25 a 50 rokiem życia; najmniej liczną grupę stanowią zaś osoby młode, do 25 roku życia. Średnie zarobki w Mogilnie kształtują się na poziomie 2650 zł brutto miesięcznie.

Mogilno, jako główny ośrodek miejski wiejskich obszarów powiatu mogileńskiego, jest miejscem, gdzie dominuje handel i usługi, a wśród nich branża rolno-spożywcza, budowlana i mechaniczna. Na terenie miasta działalność prowadzi ponad 1200 podmiotów gospodarczych, na które składają się głównie małe firmy. Najwięcej ofert pracy w Mogilnie i okolicach dotyczą pracy w administracji biurowej, rolnictwie, budownictwie i handlu. Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają natomiast krawcy, fryzjerzy i technicy. Aktualnych ofert pracy należy szukać w urzędzie pracy, w lokalnej prasie lub na Praca Mogilno.

Świecie

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Świecie jest siedzibą jednego z największych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego – powiatu świeckiego. Miasto położone jest na Pojezierzu Pomorskim, 42 km od Bydgoszczy w kierunku północno-wschodnim i stanowi jedno z najstarszych miast Polski. Administracyjnie, miasto zajmuje powierzchnię 16 km2 i jest zamieszkałe przez 26,5 tysiąca osób.

Na tle innych powiatów województwa, struktura zatrudnienia w powiecie świeckim wypada dość korzystnie. Powiat plasuje się na piątym miejscu wśród regionów o najniższym odsetku osób bezrobotnych. Niestety, stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa niż średnia stopa w całym województwie (18,9%) i Polsce (14,2%). W styczniu 2013r. odsetek osób bezrobotnych w Świeciu i okolicach wynosił 19,7%.

Dość dobra sytuacja na świeckim rynku Praca Świecie pracy wynika z faktu, że Świecie jest jednym z większych ośrodków gospodarczych na Pomorzu, gdzie zlokalizowane są największe zakłady przemysłu papierniczego w Polsce i Europie. Ponadto, w strukturze przedsiębiorstw w Świeciu, istotną rolę odgrywają zakłady przemysłu spożywczego, chemicznego i zakładów budowlanych. Do największych przedsiębiorstw w Świeciu, zatrudniających dużą część mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości należą:

 • Papiernia – Mondi Świecie S.A.;
 • Provimi – zakład produkcji pasz treściwych;
 • PZZ – państwowe młyny;
 • Zakłady mięsne MAT;
 • KEMIRA – fińska firma zajmująca się produkcją klejów żywicznych;
 • Mekro – producent konstrukcji stalowych.

Brodnica

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Powiat brodnicki pod względem bezrobocia znajduje się wśród miast i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, cieszących się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie Praca Brodnica. Według danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie brodnickim pod koniec stycznia 2013r. wynosiła 16,6%. Lepsze wyniki osiągnęły jedynie miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiat bydgoski i toruński. Wśród osób bezrobotnych w powiecie brodnickim przeważają kobiety.

Brodnica jest miastem powiatowym, siedzibą województwa brodnickiego, leżącym w odległości 58 km od Torunia w kierunku północno-wschodnim. Miasto leży nad rzeką Drwęcą, przy czym centrum miasta położone jest na jej zachodnim brzegu – w ziemi chełmińskiej. Brodnica zajmuje powierzchnię 23,1 km2, a jej populacja wynosi 27,7 tysiąca osób.

Mieszkańcy Brodnicy i okolic zatrudnienie mogą znaleźć w przemyśle samochodowym, spożywczym, odzieżowym, drzewnym i papierniczym, a także w branży usługowej i w handlu. W mieście zarejestrowanych jest prawie 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, wśród których największymi pracodawcami są Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo, , Fabryka Żelatyny, mleczarnia Bromilk, Vobro,  Henri Llyod i VITO. Wśród dostępnych ofert pracy przeważają ogłoszenia związane z pracą fizyczną oraz biurową.

Rypin

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Rypin jest miastem powiatowym i siedzibą powiatu rypińskiego. Geograficznie leży on we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na szlaku wiodącym z Kujaw na Warmię i z Pomorza na Mazowsze. Obszar otaczający Rypin należy do Pojezierza Dobrzyńskiego, a ze względu na duże skupiska jezior na południowym zachodzie, okolice te nazywane są Szwajcarią Dobrzyńską. Powierzchnia zajmowana przez Rypin wynosi 11 km2, liczba jego mieszkańców to 16,5 tysiąca osób.

Ze względu na wiejski charakter powiatu rypińskiego, miasto Rypin spełnia rolę największego ośrodka handlowego, usługowego i kulturalnego regionu. Rozwój gospodarczy Rypina związany jest z branżą odzieżową, spożywczą, budowlaną i metalową oraz z handlem hurtowym i detalicznym. W wymienionych sektorach zatrudniona jest większa część aktywnych zawodowo mieszkańców miasta. W Rypinie funkcjonuje ponad 1000 podmiotów gospodarczych, wśród których osiem firm zatrudnia powyżej 100 osób. Do największych zakładów pracy w mieście należą: firma Rejs Rypin, Kaufmann, DAMIX, EMIX, Spółdzielnia Mleczarska ROTR oraz Kujawsko-Dobrzyńska Spółdzielnia Handlowa.

Możliwości znalezienia zatrudnienia na terenie Rypina są znacznie ograniczone przez wysoki odsetek osób bezrobotnych (21,9%). Najmniejsze szanse na znalezienie pracy w mieście i okolicach Praca Rypin mają elektrycy, kucharze, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, kamieniarze i blacharze samochodowi. W lepszej sytuacji są pracownicy biurowi, doradcy klienta, pracownicy branży wykończeniowej, sekretarki i kierownicy budowy, których wyuczone zawody są najbardziej pożądanymi w regionie.

Żnin

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Żnin jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim, położonym w powiecie żnińskim, nad Jeziorem Żnińskim Dużym i Jeziorem Żnińskim Małym. Miasto leży w odległości 40 km od Bydgoszczy w kierunku południowo-zachodnim, zajmuje powierzchnię 8,3 km2, a jego populacja wynosi 14,2 tysiąca osób.

Wysokość stopy bezrobocia w powiecie żnińskim, na tle innych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego kształtuje się na średnim poziomie, jednak w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w całym kraju, jest ona bardzo wysoka. W styczniu 2013 r. w powiecie żnińskim zarejestrowanych było 6,3 tysiąca bezrobotnych, czyli 23,9% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie Praca Żnin.

Aktualnie prowadzone akcje promocyjne Żnina mają szansę przyczynić się do spadku bezrobocia wśród lokalnej społeczności oraz zwiększyć atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów. Do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat należy zaliczyć wydzielenie w północnej części miasta strefy przemysłowej przeznaczonej na cele inwestycyjne, która jest miejscem lokalizacji największych zakładów pracy w powiecie. Należą do nich zagraniczne koncerny:  Pepsi-Cola, Frigo Logistics,  Köhler + Bovenkamp oraz Preva, a także liczne firmy rodzime, do których zaliczają się Domaroll, Jantex, Kandex, Lipro, Mech-Masz, Pozmlecz i Ronach. Na zatrudnienie w Żninie i okolicach mogą liczyć osoby związane z branżą produkcyjną, rolno-spożywczą, budowlaną, mechaniczną i elektroniczną.

Golub-Dobrzyń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Golub-Dobrzyń to nieduże miasto zlokalizowane we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Miasto powstało w 1951 roku z połączenia oddzielnych miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą. Golub-Dobrzyń zajmuje powierzchnię 7,5km2 i zamieszkałe jest przez nieco ponad 13 tysięcy osób. Powierzchnia miasta w 47% składa się z użytków rolnych i w 15% z użytków leśnych.

Gospodarka Golubia-Dobrzynia związana jest z jego funkcją turystyczną. Na terenie miasta znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych, do których można zaliczyć np. zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku. Mieszkańcy miasta i okolicznych terenów zatrudnienie w mieście mogą znaleźć głównie w sektorze handlu i usług Praca Golub-Dobrzyń. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają te z sektora prywatnego. Niestety, istniejące podmioty gospodarcze stanowią nieduże firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników.  Umiarkowane tempo rozwoju gospodarczego miasta spowodowane jest brakiem istotnego zakładu przemysłowego, który znacząco przyczyniłby się do spadku poziomu bezrobocia w regionie. W powiecie przeważa drobny przemysł rolny i spożywczy, przemysł materiałów budowlanych, transport, handel i usługi.

Istniejąca struktura przedsiębiorstw nie wpływa korzystnie na poziom bezrobocia w powiecie. Na koniec stycznia 2013 r. w lokalnym urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,3 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9 % wszystkich aktywnych ekonomicznie osób.